Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
czwartek, 17 sierpnia 2017, 229 dzień roku
imieniny Anity, Elizy, Mirona
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
INFO 24:
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład lotów     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Znajdujesz się w: start > Edukacja > Zespoły Wychowania Przedszkolnego
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
Państwowa Komisja Wyborcza
Wrota Podlasia
Mapa dojazdu
Foto galeria
Linki
Multimedia

Zespoły Wychowania Przedszkolnego

 

"Zespoły Wychowania Przedszkolnego w Gminie Szypliszki"

 - loga_kapitalu_i_fund_spol.jpg

Projekt współfinansowany przez

Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

__________________________________________________________________________________

Gmina Szypliszki otrzymała 413 161,00 zł dofinansowania na realizację projektu "Zespoły przedszkolne w Gminie Szypliszki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji szkolnej. W ramach tego projektu zostaną utworzone 3 punkty przedszkolne w Becejłach, Słobódce i Kaletniku, wsparciem zostanie objętych 50 dzieci w wieku 3-5 lat oraz rodzice zakwalifikowanych dzieci z Gminy Szypliszki. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z terenu Gminy poprzez ich uczestnictwo w innych formach edukacji przedszkolnej o wysokiej jakości.

Z dniem 1 listopada 2010r. rozpoczęła się rekrutacja dzieci do Zespołów Przedszkolnych w Gminie Szypliszki. Niezbędne dokumenty dotyczące rekrutacji znajdą Państwo w punktach przedszkolnych w Becejłach, Słobódce i Kaletniku oraz do pobrania poniżej.

Zapraszamy rodziców i dzieci do uczestnictwa w projekcie.


Drodzy rodzice!!!

         Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci z Zespołów wychowania przedszkolnego z Gminy Szypliszki na wyjazd do Muzeum Wigier na zwiedzanie ciekawostek muzeum w dniu 21.03.2012 r. Autokar podstawiony będzie na placu przed Urzędem Gminy Szypliszki o godzinie 9.00  a następnie podstawi się przy szkole w Kaletniku. Przewidywany czas na zwiedzanie muzeum to 10.00-11.30, powrót około godziny 12.15. Dzieci uczestniczące w wycieczce będą miały zapewnione wyżywienie. Do uczestnictwa w wyjeździe szczególnie zachęcamy ojców dzieci by mogli pełnić rolę opiekunów. Zapraszamy!!!

Koordynator i realizatorki Projektu

Zespoły przedszkolne w Gminie Szypliszki

 


 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie szkoleniowe - temat:

"Jak  i za co chwalić dziecko"",

które odbędzie się w dniu 21.09.2011 r. w zespołach wychowania przedszkolnego w Gminie Szypliszki.

Cele szkolenia:

- Uświadomienie rodzicom znaczenia pochwały w kształtowaniu poczucia własnej wartości dziecka.

- Pokazanie rodzicom znaczenia większego obszaru zachowań dziecka, za które może zostać pochwalone.

Szkolenie prowadzić będzie P. Halina Wankowska-Marczak - pedagog, trener Akademii Komeńskiego.

 

Koordynator i realizatorki Projektu

Zespoły przedszkolne w Gminie Szypliszki


 

Informacje o projekcie:,,Zespoły przedszkolne w Gminie Szypliszki" za okres 01.10.2011r.- 31.12.2011r.

 

Gmina Szypliszki realizuje projekt,, Zespoły Przedszkolne w Gminie Szypliszki" w ramach przedsięwzięcia:

  •  kontynuowana jest praca zespołu projektowego. Odbyło się spotkanie zespołu projektowego na którym omówiono przyszłą realizację zadań. Asystentka koordynatora przedstawiła materiał szkoleniowy w którym uczestniczyła dotyczący Zasady równości szans i kobiet w świetle 2012 r.(16.11.2011r.) Prowadzone są rozliczenia finansowe, dokonywane są przelewy. Do biura projektu zakupiono materiały biurowe niezbędne do funkcjonowania biura. Informacje o projekcie zostały zamieszczone na stronie internetowej;
  •  do  każdego z Zespołów wychowania przedszkolnego dla chłopców i dziewczynek zakupiono materiały zużywalne(papier, kolorowy papier, kredki, itp.) Zostały zakupione środki czystości do 3 Zespołów Wychowania Przedszkolnego;
  • w 3 Zespołach Wychowania Przedszkolnego w Słobódce, Kaletniku i Becejłach prowadzone są zajęcia. Zajęcia prowadzone są regularnie po 15 godzin tygodniowo w Zespole wychowania przedszkolnego w Kaletniku i Becejłach oraz 20 godzin w Zespole wychowania przedszkolnego w Słobódce przez 3 miesiące z przerwą na święta. Prowadzone są również  zajęć z logopedą i psychologiem dla chłopców i dziewczynek w Zespołach Wychowania Przedszkolnego. Obyło się 45 godzin zajęć z logopedą i 45 godzin zajęć z psychologiem.(5 godzin x 3 zespoły x 3 miesiące). W przedszkolach kształtowane są partnerskie relacje miedzy płciami, które opierają się na zasadzie wzajemnego szacunku, równych praw i obowiązków, wolności od przemocy. Odbyło się spotkanie  nauczycielek z konsultantką ds. jakości pracy zespołów przedszkolnych w celem rozwiązywania problemów wychowawczych oraz współpracy z rodzicami. Na spotkaniu konsultantki podjęto temat ,,Zasady równości szans i kobiet";
  • odbyły się warsztaty prowadzone przez nauczycielki zatrudnione w Zespołach Wychowania Przedszkolnego. Warsztaty odbywały się raz w miesiącu po 1,5 h w każdym zespole. W warsztatach wzięli udział matki i ojcowie, którzy otrzymali materiały szkoleniowe oraz ankiety;
  • monitoring prowadzony jest na bieżąco. Prowadzone są dzienniki zajęć w zespołach wychowania przedszkolnego, dziennik zajęć logopedy i karta pracy(obserwacji) psychologa. Prowadzone są karty czasu pracy  logopedy i psychologa. Karta czasu pracy asystentki koordynatora. Prowadzone są sprawozdania kwartalne nauczycieli. Prowadzone są listy obecności np. warsztatów dla rodziców prowadzonych przez nauczycielki. Opracowano ankietę ewaluacyjną i rozdano rodzicom.

 

Planowane terminy warsztatów dla rodziców z Zespołów Wychowania Przedszkolnego

 

Zespół  Wychowania Przedszkolnego w Kaletniku:

- 26.10.2011 r.,,Ja sam ja sama. Jak wspierać samodzielność dzieci"

- 23.11.2011 r.,,Zabawy ruchowe z dziećmi"

- 7.12.2011 r.,,Coś z niczego, czyli jak wykorzystać naturalne materiały do zabaw dziecięcych"

- 10.01.2012 r.,,Matematyka i myślenie naukowe na co dzień"

- 21.02.2012 r.,,Słuchanie świata"

- 13.03.2012 r.,,Zabawy słowami"

- 17.04.2012 r.,, Mistrz planowania"

- 15.05.2012 r.,,Matematyka na co dzień- mierzymy"

- 12.06.2012 r.,,Miejsce dla dziecka w domu- organizacja przestrzeni"

 

Zespół Wychowania Przedszkolnego w Słobódce:

- 12.10.2011 r.,,Zabawy uczą"

- 10.11.2011 r. ,,Coś z niczego, czyli jak wykorzystać naturalne materiały do zabaw dziecięcych"

- 15.12.2011 r.,,Dzieci lubią pomagać"

- 19.01.2012 r.,,Matematyka i myślenie naukowe na co dzień"

- 16.02.2012 r.,,Zabawy słowami"

- 15.03.2012 r.,,Ja sam, ja sama. Jak wspierać samodzielność dziecka"

- 12.04.2012 r.,,Kłamstwo czy fantazja"

- 17.05.2012 r.,,Zabawy podczas czekania, czyli gdy dopadnie nuda"

- 14.06.2012 r.,,Dziecko o i książki"

 

Zespół Wychowania Przedszkolnego w Becejłach:

- 24.10.2011 r.,,Zabawy uczą"

- 30.11.2011 r.,,Dziecko i książki"

- 14.12.2011 r.,,Dzieci lubią pomagać"

- 25.01.2012 r.,,Kłamstwo czy fantazja"

- 29.02.2012 r.,,Miejsce dla dziecka w domu- organizacja przestrzeni"

- 21.03.2012 r.,,Zabawy podczas czekania, czyli gdy dopada nuda"

- 25.04.2012 r.,,Zabawy ruchowe z dziećmi"

-23.05.2012 r.,,Matematyka i myślenie naukowe na co dzień"

- 20.06.2011 r.,,Coś z niczego, czyli jak wykorzystać naturalne metody do zabaw z dziecięcych"

 

Planowane zajęcia z logopedą: 

Zespół  Wychowania Przedszkolnego w Słobódce

Zespół Wychowania Przedszkolnego w Becejłach:

 

Zespół Wychowania Przedszkolnego w Kaletniku:

 

09.01.2012 r.

13.02.2012 r.

12.03.2012 r.

16.04.2012 r.

14.05.2012 r.

11.06.2012 r.

02.07.2012 r.

02.01.2012 r.

06.02. 2012 r.

05.03.2012 r.

02.04.2012 r.

07.05.2012 r.

04.06.2012 r.

02.07.2012 r.

 

16.01.2012 r.

20.02.2012 r.

19.03.2012 r.

16.04.2012 r.

21.05.2012 r.

18.06.2012 r.

09.07.2012 r.

 

 

 

Planowane zajęcia z psychologiem:

Zespół  Wychowania Przedszkolnego w Słobódce

Zespół Wychowania Przedszkolnego w Becejłach:

 

Zespół Wychowania Przedszkolnego w Kaletniku:

 

16.01.2012 r.

 09.02.2012 r.

 07.03.2012 r.

12.04.2012 r.

09.05.2012 r.

05.06.2012 r.

02.07.2012 r.

 

18.01.2012 r.

08.02.2012 r.

05.03.2012 r.

04.04.2012

07.05.2012 r.

04.06.2012 r.

02.07.2012 r.

09.01.2012 r.

13.02.2012 r.

12.03.2012 r.

16.04.2012 r.

14.05.2012 r.

11.06.2012 r.

02.07.2012 r.

 

 


 


 

- 24_list_zesp_p_1.jpg

- 24_list_zesp_p_2.jpg

- 24_list_zesp_p_3.jpg

 


UWAGA  -   NABÓR DO ZESPOŁÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 2011 !!! 
- zesp_przedszk_nabor_2011.jpg
Wymagane dokumenty do pobrania - TUTAJ

- 30_06_2011_zwp_str1.jpg

- 30_06_2011_zwp_str2.jpg

 


- 15_06_2011_wyjazd_plociczno.jpg

 

 


 

UWAGA - SZKOLENIE !

 

 - loga_kapitalu_i_fund_spol.jpg

Projekt współfinansowany przez

Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

__________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice!

Serdecznie zapraszamy na spotkanie szkoleniowe – temat:

"Jak wspierać rozwój swojego dziecka”,

które odbędzie się w dniu 23.02.2011 r. w zespołach przedszkolnych w Gminie Szypliszki.

Na spotkaniu będziemy mówić o tym, co robić, gdy dziecko się nudzi; jak bawić się z dzieckiem w czasie różnych prac domowych, jak pożytecznie spędzić z dzieckiem czas bez potrzeby kupowania drogich zabawek, itp.

Szkolenie prowadzić będzie P Halina Wankowska-Marczak – pedagog, trener Akademii Komeńskiego.

W sposób szczególny zachęcamy do uczestnictwa ojców.

Koordynator i realizatorki Projektu

Zespoły przedszkolne w Gminie Szypliszki


Drodzy rodzice!!!

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci z Zespołów przedszkolnych z Gminy Szypliszki na wyjazd do Muzeum Wigier na zwiedzanie ciekawostek muzeum w dniu 9.02.2011 r. Autokar podstawiony będzie na placu przed Urzędem Gminy Szypliszki o godzinie 9.00 (dzieci z zespołów przedszkolnych z Słobódki i Becejł) a następnie podstawi się przy szkole w Kaletniku. Przewidywany czas na zwiedzanie muzeum to 10.00-11.00, powrót około godziny 12.00. Dzieci uczestniczące w wycieczce będą miały zapewnione wyżywienie. Do uczestnictwa w wyjeździe szczególnie zachęcamy ojców dzieci by mogli pełnić rolę opiekunów. Zapraszamy!!!

 

Koordynator i realizatorki Projektu

Zespoły przedszkolne w Gminie Szypliszki

 

 


 

- 31_03_2011_zwp_str1.jpg
- 31_03_2011_zwp_str2.jpg

- piknik_2011_becejly.jpg

 


- 31_12_2010_zwp_str1.jpg- 31_12_2010_zwp_str2.jpg

 

UG Szypliszki
Mapa zagrożeń
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
17 sierpnia 2017
czwartek
229 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Anity, Elizy, Mirona
cu wrota podlasia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP
Gospodarka odpadami
Subskrypcja
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja - dopisz - wypisz
CEIDG Baner
Banner RPO
ODR Szepietowo
Goście online
Licznik odwiedzin:
0513262
Dzisiaj:
2
Gości on-line:
0
Twoje IP:
54.145.113.2
Urząd Gminy Szypliszki, ul.Suwalska 21, 16-411 Szypliszki, pow. suwalski, woj. podlaskie
tel.: +48 87 565 90 40, email: ug_szypliszki@pro.onet.pl, http://www.szypliszki.pl
NIP: 844-11-11-684
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI